Čerpací stanice

  • Přečerpání u objektů, kde je v obci nebo její části zbudována tlaková   kanalizace.
  • Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily připojení na spádovou  kanalizaci.
  • Přečerpání splaškové vody na kanalizačních větvých ze stavebních nebo investičních důvodů.
  • Přečerpání ze sklepů,suterénů ap.do čistíren, septiků nebo jímek.

Gravitační přečerpávací stanice

Gravitační čerpací stanice je určena pro přečerpávání odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, částí obcí nebo ulic a dalších objektů, kde je instalace takové šachty nutná. Vysoce kvalitní čerpadla čerpají odpadní vody do gravitační/spádové kanalizace s převýšením až do 32 metrů.

Tlaková přečerpávací stanice

Čerpací stanice slouží k přečerpání odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, hotelů, částí obcí a to do tlakové kanalizace. tlakové čerpací stanice nejsou vhodné pro čerpání kapalin I.-II. tř. hořlavosti. Průměr čerpací stanice je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka.