Domovní čistírny s MBR

Dezinfekce a likvidace splaškové odpadní vody .

z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, malých provozoven, penzionů apod. Tyto domácí ČOV plně nahrazují zastaralé samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a vyhovují požadavkům na moderní bydlení. Zajišťují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Díky vbudované membráně je úprava vody kvalitnější. Membránový filtr slouží na zachycení vody a odstranění většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je téměř stejná jako voda dešťová a může tedy sloužit jako užitková voda v domácnosti.

Úspora

  • Provozní náklady jsou minimalizovány pomocí automatického řídícího systému v závislosti na okamžitém zatížení domovní ČOV (víkendový provoz, dovolená atd.).
    • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie čističky odpadních vod jsou pomocí automatického řídicího systému sníženy.
    • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.
    • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů čističek odpadních vod.

Schéma ČOV s MBR

Schéma domovní čistírny s membránou

 

 

1) Dmychadlo a řídicí jednotk
2) Čistírna odpadních vod

a) Nátok odpadní vody
b) Primární sedimentace
c) Membránový bioreaktor se separací kalu
d) Odtok vyčištěné vody

 

 

Parametry vyčištěné vody

Parametr   BC-MBR
ChSKCr [1] [mg/l] < 40
BSK5 [2] [mg/l] < 10
NL [3] [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] 0
Viry (stupeň odstranění)   99,99%
  1. Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
  2. Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
  3. Nerozpuštěné látky

Základní parametry membránových čistíren pro rodinné domy

Typ   BC4-MBR BC8-MBR BC12-MBR BC15-MBR BC25-MBR BC32-MBR
Kapacita ekvivalentních obyvatel [EO] 2~6 7~10 11~14 14~17 23~27 30~35
Množství odpadní vody za den Q24 [m³/den] 0,6~0,9 1,2~1,8 1,8~2,7 2,3~3,4 3,7~5,6 4,8~7,2
Přínos látkového zatížení BSK5 [g/den] 240 480 720 960 1 500 1 920
Průměr nádrže [m] 1,6 1,9 2,3 2,4 5,0×2,58* 6,0×3,08*
Výška nádrže [m] 2,5 2,5 2,5 3 2,16* 2,16*

*) Technologie BC25-MBR a BC32-MBR je umístěna v obdélníkové nádrži.