Kontejnerové čistírny

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto ČOV po stránce účinnosti a nákladovosti plně zastupují dnes již zastaralé plastové jímky, septiky i žumpy a odpovídají požadavkům na moderní ekologické bydlení.

Použití a úspora

  • Kontejnerové čistírny čistí komunální splaškové vody (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.
    • Za použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod, které jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení, lze minimalizovat náklady na její provoz(sezónní provoz, provoz o dovolené atd.).
    • Současné betonové jímky a plastové septiky lze přestavět na technologii ČOV
    • ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

Údržba

  • Díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny jsou požadavky na běžnou údržbu čističky odpadních vod sníženy – odpadá nutnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
  • Technologie čištění vody zajišťuje nízkou produkci kalu a snižuje povinnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku [1] BioCleaner® [2]
“p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BSK5 [3] 40 80 15 - 25
CHSKCr [4] 150 220 55 - 90
NL [5] 50 80 15 - 25

1) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 EO
2) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®
3) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
4) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
5) Nerozpuštěné látky

Základní parametry vybraných ČOV Bio Cleaner

BioCleaner®   BC 16 BC 20 BC 25 BC 30 BC 40 BC 50 BC 100 BC 150
Počet připojených osob [EO] 15~20 20~25 25~30 30~35 40~45 45~85 90~125 125~170
Množství odp. vod za den Q24 [m³/den] 2,4 3 3,8 4,5 6 7,5 15 22,5
Příkon při zatížení [W] 280 550 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500
Max. energ. náročnost [kWh/den] 6,7 13,2 26,4 26,4 26,4 36 36 36
Hmotnost   A(B) [kg] 600 800 1 200 1 800 1 800 2 400 2 500 3 000
(-310) (-370) (-490) (-540)
Rozměry D [m] 2,2 3 3,5 4 4 4 5,2 6,2
Š [m] 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4
V [m] 2,6 2,1 2,1 2,6 2,6 3,1 3,1 3,1
Rozměry  Ø×V [m] 2,1×2,5 2,4×2,4 2,4×2,8 2,4×3,2 - - - -

A obdélníková plastová nádrž na vodu
B kruhová plastová nádrž na vodu