Kontejnerové čistírny s MBR

Čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® s membránouje určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené ČOV plně  kompenzují dnes přežité plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak v účinnosti tak i v nákladovosti, a vyhovují požadavkům na moderní ekologické bydlení. Díky vbudované membráně čistí ČOV Bio Cleaner® vodu důkladněji a kvalitněji než obyčejná čistička vod. Membránové filtry vody biologicky vyčistí, tj. odstraní z ní většinu virů a bakterií. Takto vyčištěná a upravená voda může dále sloužit jako užitková voda v domácnosti (např. ke splachování toalet).

Úspora

  • Provozní náklady ČOV minimalizuje automatický řídící systém a to v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).
    • Pomocí automatického řídicího systému jsou požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV sníženy.
    • Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
    • Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů ČOV.

 

Parametry vyčištěné vody

Parametr   BC-MBR
CHSKCr [1] [mg/l] < 40
BSK5 [2] [mg/l] < 10
NL [3] [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] 0
Viruses (stupeň odstranění)   99,99 %

1) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
2) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
3) Nerozpuštěné látky

Základní parametry membránových čistíren

Typ   BC50-MBR BC100-MBR BC200-MBR BC500-MBR
Maximální kapacita [EO] 50 100 200 500
Množství odp. vody za den Q24 [m3/den] 7,5~11 15~22 30~45 75~112
Přínos látkového zatížení BSK5 [kg/den] 3 6 12 30
Nádrž - kontejner   ISO 20’ ISO 20’ ISO 40’ ISO 40’ + ISO 20’
Rozměry kontejneru (D׊×V) [m] 6,6×3×3 6,6×3×3 12,6×3×3 12,6 (6,6)×3×3